Bokningsvillkor

ANMÄLAN - Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av MåBraFestivalen. Bindande avtal träffas det datum då bokningsbekräftelse skickas till utställaren. 

DELAD UTSTÄLLARPLATS - Det är tillåtet att dela plats med annan utställare så länge samtliga utställare håller sig inom den angivna golvytan.
Meddela i förväg fullständiga uppgifter på kontaktperson och namn på det företag ni delar utställningsplats med. Den som skriver under anmälan ansvarar för den man delar utställningsplats med. Önskas beloppet uppdelat på flera fakturor tas en avgift av 100:- ut för varje extra faktura.

UTFLYTTNING - Utflyttning får inte ske före festivalens sluttid. Samtliga utställarföremål ska vara kvar på utställarplatsen tills dess festivalen stänger. För tidig utflyttning räknas som kontraktsbrott och bestraffas med 2000 (tvåtusen) kronor. Utställningen ska rivas först när festivalen stänger och ska vara klart senast den tidpunkt som angetts.

STÄDNING - Observera att ni lämnar er golvyta städad och ren efter er. Skräp lämnas på angivna platser.

SKADOR OCH FÖRSÄKRINGAR - Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transport till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren, MåBraFestivalen friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställningen kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna en försäkring.

SKADESTÅND - Om festivalen pga av myndighets beslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot festivalens arrangör. Inte i något fall ska arrangören vara skyldig ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot festivalens arrangör på grund av föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller skadestånd etc.

BETALNING - All betalning ska vara gjord senast 2 månader före festivaldatum. Anmälningsavgiften som är en förskottsbetalning (1000:-) ska betalas vid anmälningstillfället (ni får faktura) dras av när restbetalningen görs senast 2 månader före festivaldatum, för er som bokat ett annonspaket kommer det på på samma faktura. Vid anmälan senare än 2 månader före festivaldatum ska hela beloppet betalas före mässan. (Gäller er som fått en utställningsplats i sista minuten på grund av återbud)

BETALNINGSPÅMINNELSE -  Betalningspåminnelse lagstadgad avgift 60:-. Förseningsränta 8% över diskontot från förfallodagen.

AVBOKNING - Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).
Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning, oavsett orsak till avbokningen och oavsett om det är betalt vi avbokningstillfället. Att avstå från att betala anmälningsavgiften eller restbetalningen befriar er inte från detta kontrakt som är bindande genom ert godkännande av dessa bokningsvillkor

MARKNADSFÖRING - Som utställare deltar ni i marknadsföringen på så sätt att ni använder era nätverk och sociala medier för att sprida information om festivalen. Viss marknadsföringsunderlag kommer att tillhandahållas av arrangören.